نسخه آزمایشی
Menu
اخبار
بازدید دفتر برنامه‌ریزی از دستگاه‌های اجرایی در راستای اجرای دستورالعمل گام شوم هدفمندی هوشمند ستاد کرونای استان


معاون‌ توسعه مدیریت و‌ منابع استانداری گفت: دانشگاه رازی با کار جهادی و‌ حمایت از واحدهای فناور در تأمین اقلام بهداشتی بسیار فعال عمل کرد.


بازدید دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری در راستای اجرای دستورالعمل گام سوم هدفمندی هوشمند ستاد کرونای استان در دستگاه‌های اجرایی


بازدید دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری از دوره‌های ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در جهادکشاورزی استان

بازدید از دوره‌های آموزشی ارتقای شاخص‌های بهره‌وری صنعت و معدن در محل پژوهش‌سرای آموزش و پرورش


بازدید مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری از برگزاری دورة آموزشی فراوری نخود و صنایع تبدیلی آن