نسخه آزمایشی
Menu

راه های مواصلاتی روستاهای صحنه

مهندس خسروانی از وضعیت راه های مواصلاتی روستاهای صحنه بازدید کردند

مهندس خسروانی مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری به همراه آقای فرزادی پور فرماندار شهرستان صحنه و همچنین بخشدار مرکزی و کارشناسان امور

روستایی و آن فرمانداری از محور های مواصلاتی روستاهای بکتر،سماق ستان و گلم کبود و روستاهای دیگر بازدیدی داشتند و از روند پیشرفت اجرای پروژه و

وضعیت جاده های روستایی آن شهرستان اطلاع یافتند و پس از آن عوامل راهداری بهمراه ماشین آلات جهت رفع نواقص به محل فراخوانده شدند.

 تا انتخابات