نسخه آزمایشی
Menu

چارت سازماني و پرسنل دفتر امور روستايي و شوراها

چارت سازمانی


پرسنل دفتر امور روستايي و شوراها

               چارت سازماني و پرسنل دفتر امور روستايي و شوراها  
1 امير خسرواني   مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها
2    معاون مدیرکل
3 امير جمشيدي    مسئول دفتر(امريه)
4 كمال رستمي كارشناس امور دهياري ها وشوراها (اداري واستخدامي وآموزش)
5 فاطمه عظيمي     كارشناس امور دهياري ها
6 سعيد سعيدي مجد   كارشناس دفترروستايي
7 فرهاد ابوالفتحي  كارشناس امور گردشگري و بوم گردي
8 جهانبخش زنگنه تبار  كارشناس امور پژوهش و توسعه روستايي
9 مهرداد داوري كارشناس امور تسهیلات و اشتغال روستایی
10 محمد يوسفي   کارشناس امورشوراهاي اسلامي روستاها
11 سامان صدرا  کارشناس امور دهیاری ها ( ماشین آلات – تعاونی دهیاری ها - ناظر پروژه های عمرانی )
12 محمد سعید سلیمانی کارشناس امریه ( كارشناس عمران)
13 پوریا احمدی  کارشناس امور عمرانی


تا انتخابات