نسخه آزمایشی
Menuکارگاه آموزشی شهرسازي و مديريت بحران شهري

 

کارگاه آموزشی یک روزه شهرسازي و مديريت بحران شهري به مدت 8 ساعت برای کارشناسان و مسئولین خدمات شهري شهرداری های تابعه استان روز پنجشنبه مورخ 97/10/20درمحل مرکز علمی کاربردی همیاری شهرداری کرمانشاه ( میدان آزادگان- اول شهرک صدرا- روبروی تالار انتظار) برگزار خواهد شد