نسخه آزمایشی
Menu



کارگاه آموزشی قوانين و مقررات اموال دولتي

 

کارگاه آموزشی قوانين و مقررات اموال دولتي به مدت 16ساعت برای کارشناسان و مسئولین حقوقي و قراردادها شهرداری های تابعه استان روز چهارشنبه97/10/19و چهارشنبه97/10/26 درمحل مرکز علمی کاربردی همیاری شهرداری کرمانشاه ( میدان آزادگان- اول شهرک صدرا- روبروی تالار انتظار) برگزارخواهد شد