نسخه آزمایشی
Menuکارگاه آموزشی مديريت اسناد ومدارك

 

کارگاه آموزشی مديريت اسناد ومدارك به مدت 16ساعت برای کارشناسان و مسئولین اداری شهرداری های تابعه استان در روز سه شنبه97/10/18و سه شنبه97/10/25 درمحل مرکز علمی کاربردی همیاری شهرداری کرمانشاه ( میدان آزادگان- اول شهرک صدرا- روبروی تالارانتظار) برگزارخواهد شد