نسخه آزمایشی
Menuکارگاه آموزشی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری

 

کارگاه آموزشی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری برای دبیران کمیسیون ماده صد شهرداریهای تابعه استان طی روزیکشنبه مورخ 97/10/23 ویکشنبه مورخ 97/10/30 در محل مرکز علمی کاربردی همیاری شهرداری کرمانشاه ( میدان آزادگان- اول شهرک صدرا- روبروی تالار انتظار) برگزار خواهد شد