بازدید

بازدید از میان تنگ منصوری


بازدیدنمایندگان کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه ازمحل پیشنهادی برای اسکان روستای میان تنگ منصوری.

پیرو پیگیربهای قبلی مبنی برتعیین تکلیف روستاهای واقع درحریم وحومه سدچناره، با دعوت فرمانداری ازنمایندگان کمیته فنی اداره کل‌منابع طبیعی و آبخیزداری استان، بازدیدی میدانی با حضور آنان و بخشدار حمیل، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان و دهیار و برخی از اعضای شورای اسلامی روستای میان تنگ منصوری و به ریاست حیدری فرماندار شهرستان اسلام آبادغرب از محل پیشنهادی برای این روستا به عمل آمد و مقرر گردید پرونده ای با مشارکت همه دستگاه های ذیربط و با مسئولیت پیگیری مستمر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان تشکیل و با بازدید واستعلام از دستگاههای مرتبط ،در صورت احراز مثبت نتیجه کارشناسی آنان از جهات دسترسی ها به همه زیرساختها، پرونده مربوطه جهت طی مراحل بعدی و طرح در کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی به این اداره کل ارسال شود. این بازدیدها از محلهای پیش بینی شده برای سایر روستاهای واقع در محدوه سدبا مشارکت دستگاههای خدمات رسان در هفته های آینده تداوم خواهد یافت.اوقات شرعی
آب و هوای اسلام آباد غرب