جلسه

برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان اسلام آباد غرب


با حضور فرماندار و مدیران دستگاههای اجرایی جلسه کمیته برنامه ریزی برگزار شد

در این جلسه جهانبخش حیدری فرماندار اسلام آباد غرب گفت مبلغ225میلیارد ریال اعتبار برای اجرای 75پروژه در بخش های مختلف به شهرستان تخصیص یافته و انتظار داریم مدیران درخصوص جذب و اجرای این پروژه ها اهتمام جدی داشته باشنداوقات شرعی
آب و هوای اسلام آباد غرب