مرصاد

غباروبی مزار شهدا در اسلام آباد غرب


با حضور فرماندار،امام جمعه و جمعی ازمسئولین مزار شهدا بمناسبت سالروز عملیات مرصاد گل افشانی و غباروبی شداوقات شرعی
آب و هوای اسلام آباد غرب