۱۰ اسفند ۱۳۹۹

دراین نشست فرماندارجوانرود با تاکیدبرنهادینه کردن فرهنگ مسئولیت پذیری درجامعه گفت:مهمترین راه پیشگیری ازسرقت آگاه سازی مردم درخصوص خودحفاظتی از اموال خوداست. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان جوانرود، رستگاریوسفی با تاکیدبرضروت پیگیری و اجرای م ...

۰۲ اسفند ۱۳۹۹
فرماندارجوانرود درنشست بررسی‌رفع مشکلات‌اراضی‌قولنامه این شهرستان‌ با یادآوری مشکلات اراضی قولنامه ای دراین شهرستان گفت : تعیین تکلیف زمین های قولنامه ای مهمترین مطالبات مردم وتعیین تکلیف این اراضی گامی درجهت رضایتمندی شهروندان جوانرودی است.
۳۰ بهمن ۱۳۹۹

فرماندار جوانرود درنشست با مهندس  «مصیب قبادیان» ودیرعامل شرکت مهابرات استان کرمانشاه درفرمانداری این شهرستان رفع مشکلات زیرساخت مخابرات و اینترنت در این شهرستان را ضروری دانست و گفت: رفع مشکل آنتن‌دهی تلفن همراه و ارتقای دیتای اینترنت در شهر و روستا ...

۳۰ بهمن ۱۳۹۹

  فرماندارجوانرودگفت: وضعیت شهرستان همچنان شکننده است و عادی انگاری و رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی توسط شهروندان موج چهارم کرونا را در این شهرستان تشدید می کند. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان جوانرود، رستگاریوسفی درجلسه ستاد کرونای شهرستا ...