۰۶ اسفند ۱۳۹۸
کارگروه شورای سلامت شهرستان روانسر برگزار شد
۰۲ اسفند ۱۳۹۸
فرماندار شهرستان روانسر گفت: ساعت 8 صبح امروز و همزمان با سراسر کشور کار رای گیری در 57 شعبه اخذ رای این شهرستان آغاز شد​.
۰۱ اسفند ۱۳۹۸
فرماندار شهرستان روانسر گفت: 950 نفر کار اجرای انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را در شهرستان روانسر بر عهده دارند.