نسخه آزمایشی
Menu

فراخوان فرماندهی انتظامی استان مبنی بر همکاری دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها

فراخوان فرماندهی انتظامی استان مبنی بر همکاری دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها در ایام نوروز

 

فراخوان فرماندهی انتظامی استان مبنی بر همکاری دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها در راستای کاهش سوانح رانندگی ، کنترل امنیت و فراهم سازی ارائه خدمات مناسب به گردشگران نوروزی

 تا انتخابات