نسخه آزمایشی
Menu
+ 0 -
ADAارتباط با ما

  آدرس : بلوار شهید بهشتی - سه راه 22 بهمن - حوزه معاونت امور عمرانی - طبقه اول - دفتر امور روستایی و شوراها

 

 

آدرس پست الکترونیکی:   KSH_ROOSTAEE@YAHOO.COM 

    لطفاً در ارائه ی انتقادها- پیشنهادهای سازنده - مطالب علمی مرتبط - منوگرافی و معرفی روستا و سایر موارد روستایی فقط از آدرس پست الکترونیکی استفاده نمایید.

 تا انتخابات