نسخه آزمایشی
Menuمصوبات كميسيون ماده 5 استان كرمانشاه

خلاصه مصوبات كميسيون ماده 5 استان تاريخ 1397/7/9، 1397/7/30 و 1397/8/28 شهرهاي كرمانشاه، اسلام ‌آبادغرب، سنقر، سرپل ذهاب، روانسر،جوانرود، قصرشيرين، كنگاور، گيلانغرب و گهواره