نسخه آزمایشی
Menuکارگاه آموزشی بهسازي سازه هاي آسيب ديده درزلزله

 

کارگاه آموزشی بهسازي سازه هاي آسيب ديده درزلزله به مدت 16ساعت (2 روز ) برای کارشناسان و مسئولین عمران ؛ مقررات ساختمان ؛ شهرداری های تابعه استان در روز پنجشنبه97/10/20 درمحل مرکز علمی کاربردی همیاری شهرداری کرمانشاه ( میدان آزادگان- اول شهرک صدرا- روبروی تالارانتظار) برگزارخواهد شد