نسخه آزمایشی
Menu
+ 0 -
ADAارتباط با ما

استانداری کرمانشاه 
آدرس: کرمانشاه - بلوار شهید کشوری - استانداری کرمانشاه
کد پستی:                 71171-67158
تلفن:               3-34247051 - 083
نمابر:                 34240538 - 083
                       34241043 - 083
تلفن روابط عمومی:  34222222 - 083

پست الکترونیک : ostandari@ksh.ir

سامانه پیام کوتاه اداره روابط عمومی و امور بین الملل:30006071

آدرس پورتال استانداری:www.ostan-ks.irتا انتخابات